Podatki - jak rozliczyć przychód z kamerek?


Tekst został napisany przez osoby pracujące seksualnie we współpracy z księgową.


Ostatecznym terminem rozliczeń był 20 stycznia 2020 roku, więc się spóźniłam z tekstem, ale mam nadzieję, że komuś on pomoże.
Osoby zrobiły naprawdę świetną robotę i dziękuję im za pozwolenie na udostępnienie!

Cały dokument ma charakter pomocniczy, nie zachęca on do podejmowania pracy w szarej strefie, a jedynie przedstawia pozyskaną do tej pory wiedzę przez osoby pracujące seksualnie.
Cały tekst został sporządzony na podstawie naszych indywidualnych doświadczeń z rozliczaniem podatku z urzędem skarbowym, każdy przypadek w zależności od różnic może zostać odmiennie zinterpretowany przez urząd skarbowy, mimo to chcemy podzielić się tą wiedzą, aby osoby, które boją się zwrócić o pomoc kancelarie podatkową wiedziały, że mają możliwość rozliczyć swoje dochody na własną rękę, bez ryzyka oceny osób z zewnątrz i jest to całkowicie wykonalne w pojedynkę.
W razie jakichkolwiek problemów zawsze możemy skontaktować się z koalicją Sex Work Polska.
E-mail: swp.kontakt@gmail.com


Przybywamy Wam z pomocą mającą za zadanie rozjaśnić zawiłe prawo podatkowe, które często jest niejasne dla osób niezwiązanych z tą dziedziną, w tym osób pracujących seksualnie na kamerkach internetowych na własną rękę i otrzymujących przychody w formie przelewów na konto bankowe.

1. TERMIN ROZLICZENIA PODATKU 

Na ten moment ostatni okres na uiszczenie podatku do “zeznania rocznego* 2019” upływa z dniem 20 stycznia 2020 r. Jeżeli nie odprowadziliśmy podatku z działalności do tej pory, jest to ostateczny termin aby obliczyć podatek z przychodu z całego roku i uiścić go w przelewie bankowym do urzędu skarbowego, możliwe, że razem z odsetkami.

Następnie w 2020 roku do dnia 30 kwietnia (czwartek) należy ująć owe przychody podczas wypełniania PIT36. Z czasem dokument zostanie poszerzony o instrukcję uzupełniania rozliczenia rocznego, czyli deklarację PIT 36, która jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (obecnie 17% i 32%).
Rozliczenie podatkowe wykonuje się w celu weryfikacji, czy odprowadzono odpowiednią wysokość zaliczek na podatek. Wówczas na zeznaniu podatkowym wychodzi, czy część wpłaconych zaliczek zostanie Ci zwrócona, czy musisz jeszcze dopłacić brakującą część podatku. Jak należy to wykonać wytłumaczymy w dalszej części tekstu.

2. KLASYFIKACJA

Wykonując pracę modelki/modela na serwisach kamerkowych, według wydanych do tej pory przez fiskusa interpretacji indywidualnych, nie ma konieczności rejestrowania naszej pracy jako działalności gospodarczej.
Zgodnie z artykułem 10 punkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to działalność wykonywana osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymane z działalności artystycznej, do których zalicza się -właśnie- realizowanie w serwisach kamerkowych live-show.
Przychody rozliczane są jako PIT5 na zeznaniu rocznym PIT36, więc nie ma również konieczności składania deklaracji podatkowej (informowania urzędu na piśmie o zamiarze wykonywania działalności). W razie kontroli podatkowej - która jest mało prawdopodobna, choć możliwa - wystarczy wyjaśnienie, że tworzy się filmy ze swoim wizerunkiem i umieszcza w serwisie, można udzielić im szerszych wyjaśnień, ale nie trzeba.
Jak zostało napisane na początku, w razie problemów ze zrozumieniem zawiłego pisma podatkowego,zawsze można się zwrócić o pomoc zaufanej księgowej (można skontaktować się z Sex Work Polska, gdzie oferujemy pomoc księgowej), jednak jest to mało prawdopodobny przypadek, dopóki rozliczamy się z dochodów otrzymywanych w polskim złotym.

3. WYSOKOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO

Osoba wykonująca działalność osobiście podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach ogólnych, gdzie obowiązują dwa progi podatkowe: - do 85 528 zł podatek wynosi 17 i 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł; - ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 839 zł 02 gr. + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.
Do czasu przekroczenia progu podatkowego odprowadza się podatek w wysokości: - 18% do rozliczenia wrześniowego w październiku - 17% od pierwszego rozliczenia za październik w listopadzie.
Istnieje też możliwość spłacania podatku za każdy miesiąc 2019 roku w wysokości 18% - nadpłata zostanie zwrócona jako zwrot PIT - po rozliczeniu PIT’u w 2020 roku.
Ważne: Podatek ten mamy obowiązek uiszczać w urzędzie skarbowym do 20 dnia miesiąca. Jeżeli nie dotrzymywałyśmy w tym roku terminu nie powinnyśmy się tym nad wyrost martwić. W takiej sytuacji wystarczy wykonać pierwszy przelew do urzędu skarbowego za cały dochód uzyskany w przeszłości razem z odsetkami od zaległości podatkowych bądź bez nich (wątek jak obliczać odsetki pojawi się w kolejnych działach) oraz od tego czasu starać się już dotrzymywać terminu dwudziestego dnia miesiąca.
Nie martwmy się jeżeli nie otrzymamy w danym miesiącu żadnego dochodu z kamerek - w takiej sytuacji wystarczy pominąć wykonanie przelewu za dany miesiąc, bez konieczności informowania o braku dochodu Urząd Skarbowy.

4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Obliczając wysokość podatku mamy prawo odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Przychód to pełna kwota, jaką otrzymujemy przelewem na konto bankowe, zaś dochód to kwota pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, od której następnie obliczamy podatek dochodowy.
Koszty uzyskania przychodu to wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Koszta te są zryczałtowane, to znaczy jest to stała kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry. Może występować ona w dwóch wariantach - 20% oraz 50%, w zależności, czy np. z artykułem związana jest sprzedaż praw autorskich i pokrewnych.
Podczas pracy na polskim serwisie Showup.tv umowa wiążąca użytkownika z serwisem zobowiązuje do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20%.
Istnieje również możliwość udokumentowania wszystkich wydatków poniesionych w celu uzyskania przychodu (np. zabawki erotyczne, kamerka, oświetlenie, bielizna) za pomocą paragonów i faktur, jeśli wykażą one faktycznie wydatki powyżej 20%, możemy się postarać o wytypowanie pisma do Urzędu Skarbowego z prośbą o ustanowienie wyższych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.
Pracując na innym serwisie możesz przeanalizować umowę i znaleźć zapisy wskazujące na reklamy, lokowania produktów i prawa autorskie; lub podesłać umowę z zapisami dotyczącymi współpracy do zaufanej księgowej bądź na adres mailowy Sex Work Polska (Podany on został na początku notki), którzy pomogą Ci profesjonalnie ocenić wysokość kosztów uzyskania przychodu w serwisie na jakim pracujesz.

5. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA

Niżej przedstawiamy prosty schemat wyliczenia podatku: 1000 zł (przychód który wpłynął Ci na konto) - 200 zł (20% kosztów uzyskania przychodów lub 50% jeśli będą spełnione warunki przeniesienia praw autorskich, ale do wysokości 85 528 zł - zgodnie z artykułem 22 ustęp 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 800 zł (dochód)*17% = 136zł (zaliczka na podatek dochodowy PIT5)
Czyli po kolei:
1. Sprawdzasz przychód jaki wpłynął na Twoje konto
2. Odejmujesz od niego 20% lub 50% czyli koszty uzyskania przychodów (korzystając z serwisu kamerkowego Showup.tv z góry przysługuje Ci 20%), uzyskana kwota to Twój dochód
3. Z obliczonej powyższym działaniem kwoty obliczasz 17% (lub 18% obliczając dochód który wpłynął do końca września 2019 roku), zaokrąglasz wynik od 50 groszy w górę uzyskując podatek (np 143,26 to 143zl podatku, 143,50 to 144zl tak samo jak 143,78) 4. Uzyskana kwota to podatek, który przelewasz raz w miesiącu do urzędu skarbowego :)
Uwaga: Obliczając swoje przychody bierzemy pod uwagę wyłącznie przelewy uzyskane od strony na której pracujemy.
Wśród osób pracujących często zdarzają się sytuacje, gdzie użytkownicy "zrzucają się na wypłatę". W takim przypadku uzyskaną pełną kwotę rozlicza osoba na której konto wpłynął przychód, w świetle Urzędu Skarbowego jest to jej przychód i na niej spoczywa ten obowiązek. Decydując się na tę rolę uprzedź osoby dorzucające się, że odejmiesz od przelewu kwotę podatku.

6. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA UISZCZANIA PODATKU


Uzyskaną powyższym działaniem matematycznym kwotę wpłacasz do właściwego organu podatkowego (tam gdzie zamieszkujesz) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskałaś/eś przychód. Zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, dokonujesz z konta wybierając szablon przelewów podatkowych.
Poniżej przedstawiamy przykład na podstawie strony mBanku.
1. Typ formularza - uzupełniamy - PIT5.
2. Tutaj pojawi nam się Numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego - wpisujemy swój numer jeśli już go posiadamy bądź jeśli tego do tej pory nie robiliśmy,musimy go wygenerować.
W tym celu wchodzimy na TĘ STRONĘ i postępujemy zgodnie z instrukcją.
Wygenerowany numer przepisujemy w puste okienko.
3. Teraz wybieramy rachunek z którego chcemy wpłacić zadatek oraz uzupełniamy obliczoną wcześniej kwotę podatku.
4. Wypełniając okres rozliczenia za jaki wpłacamy zadatek - np. uzyskiwaliśmy wpływy w sierpniu, więc do 20 września wpłacamy kwotę odpowiadającą za sierpień, dlatego wybieramy miesiąc sierpień i bieżący rok.
5. Jeśli jesteśmy osobą fizyczną bez osobowości prawnej wybieramy typ identyfikatora PESEL i uzupełniamy go zgodnie z prawdą.
6. Identyfikator zobowiązania jest opcjonalny,możesz go uzupełnić wpisując PIT5.

To wszystko, nie potrzebujemy numeru konta bankowego naszego urzędu. Klikamy wyślij/dalej. Proste, prawda?
Ważne: Wszystkie przelewy od serwisu oraz zarobione sumy każdego miesiąca zalecamy trzymać spisane w jednym dokumencie. Ułatwi to w przyszłości procedurę rozliczania podatku w zeznaniu rocznym.

7. INFORMACJE DLA OSOBY PRACUJĄCEJ NA KAMERKACH DŁUŻEJ W DANYM ROKU ROZLICZENIOWYM

Pracujesz na kamerkach od np. sierpnia, powoli zbliża się koniec roku, a nierozliczony podatek spędza Ci sen z powiek?
Nic się nie bój, wszystko jest jeszcze szansa odratować bez ryzyka ponoszenia za to odpowiedzialności w formie kary!
Przypominamy, w przypadku kontroli urząd skarbowy może nałożyć 75% podatek od nieujawnionych przychodów. Kontrola polegająca na prześwietleniu Twoich wyciągów, jest bardzo możliwa w przypadku zakupu nieruchomości (domu, mieszkania czy działki) albo drogiej rzeczy, np. samochodu, jachtu, czy dzieła sztuki.
Jeżeli wartość wydatku znacznie przekroczy wykazane dochody, bądź osoba zostanie zdemaskowana anonimowym donosem, urzędnicy mogą zainteresować się, skąd podatnik posiada swoje pieniądze.
W każdym przypadku zachęcamy do bycia uczciwym obywatelem i rozliczania swoich przychodów nie narażając siebie samego na niepotrzebny stres. Rozliczając się za poprzednie miesiące w teorii powinniśmy opłacić zadatek za zaległe miesiące z odsetkami od zaległości podatkowych. Każdy urząd i różni księgowi różnie do tematu podchodzą - jedni uważają, że w razie dobrowolnego rozpoczęcia opłacania zadatku w roku podatkowym w którym rozpoczęto działalność liczy się wyłącznie zeznanie roczne i zostajemy zwolnieni z odsetek z zarobków z tego roku, niektórzy jednak stawiają duży nacisk na comiesięczne wpłacanie zadatku.
Dla pewności warto jednak wziąć pod uwagę opcje opłacenia odsetek, głównie dlatego, że nie powinna być to duża kwota, które możemy obliczyć za pomocą kalkulatora odsetek podatkowych (kliknij, aby wejść w link) wpisując kwotę podatku którą do tej pory powinniśmy uiścić.
Wpłacając zaległy podatek w formie przelewu bankowego do urzędu skarbowego kierujemy się tym samym schematem, który został przedstawiony w punkcie szóstym.

Przykładowo: Mamy grudzień.
Sumujemy zaległy podatek razem z odsetkami, dodajemy ewentualny podatek od przychodu z listopada i wpłacamy go jako M - Miesiąc Listopad. To wszystko.

8. PRZEKROCZENIE PROGU PODATKOWEGO

Do zapłaty wyższej zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego zobowiązany będzie przedsiębiorca, którego dochód (nie przychód!!) do opodatkowania w trwającym roku podatkowym przekroczył 85.528 zł.
Oznacza to, że dochody do tej granicznej kwoty będą podlegały opodatkowaniu pierwszą, 17% stawką (od października 2019); natomiast nadwyżka – stawką 32%, ponieważ stawka 32% dotyczy tylko tej części dochodów, które przekraczają granicę pierwszego progu - 85 528 zł.
Ponadto, po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego kwota wolna od podatku (Kwota wolna od podatku - to kwota o jaką zostaje pomniejszony nasz podatek).
Kwota wolna od podatku jest wyliczana podczas rozliczenia rocznego i zostaje zwrócona do podatnika. będzie stosunkowo maleć, zaś po przekroczeniu 127 000 zł wynosić 0zł. Co ważne w miesiącu, w którym występuje przekroczenie progu podatkowego - niezależnie od tego, o ile został on przekroczony - nie pobiera się wyższej zaliczki. Dopiero w następnym miesiącu oblicza się zaliczkę na podatek według wyższej stawki.
Jeżeli przekroczyliśmy próg podatkowy i nie zdążyliśmy tego zauważyć nie powinnyśmy się tym zamartwiać - nie zostanie przez to nałożona na nas kara. Brakującą kwotę będziemy musieli dopłacić po złożeniu zeznania rocznego, us poinformuje nas o wysokości brakującego podatku do dopłaty.
Na następny rok warto więc zastanowić się czy nie okaże się dla nas korzystniejsze założenie działalności gospodarczej.

Dla działalności wykonywanej osobiście został przewidziany wyłącznie sposób rozliczania się według skali podatkowej (32% lub 17%). W związku z tym podatnik po przekroczeniu niższego progu będzie musiał płacić wyższy podatek. Natomiast możliwość rozliczania się w ramach działalności gospodarczej pozwala na zmianę formy opodatkowana na stały podatek liniowy - 19%, bez względu na wysokość przychodów.
Dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej zyskujemy również możliwość odprowadzania składek emerytalnych oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Istnieje również inne rozwiązanie, mianowicie możliwość podwyższenia kosztów uzyskania przychodów do 50% bez względu na platformę na której pracujemy, aby nasz dochód uległ zmniejszeniu. W tym celu musimy napisać pismo do urzędu z prośbą o przyznanie wyższych kosztów uzyskania przychodu i udokumentować wszystkie nasze wydatki jakie podejmujemy na poczet naszej pracy (bielizna, zabawki erotyczne, oświetlenie, kamera itd.) to znaczy przedstawić w formie dowodów poprzez paragony i faktury.

9. DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA OSOBIŚCIE A SKŁADKI EMERYTALNE ORAZ NA POCZET UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO


Wykonując pracę modelki internetowej na podstawie umowy wiążącej z serwisem kamerkowym (założenie konta = zawiązanie umowy z serwisem) jest to tzw. szara strefa, w której nie posiadamy odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy emeryturę.
Jeśli nie jesteśmy studentkami/studentami ani pracownikami na podstawie umowy o pracę/zlecenie mamy prawo ubiegać się o status bezrobotnego w urzędzie pracy, dzięki któremu będziemy mogły korzystać z publicznej służby zdrowia.
Istnieje również możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, gdzie składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach październik, listopad, grudzień 2019 r. wynosi 463,51 zł za każdy miesiąc.
Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od narodowego funduszu zdrowia jest bardzo ważne, ponieważ nawet jeśli korzystamy z usług prywatnych specjalistów czy prywatnej polisy ubezpieczeniowej, nigdy nie możemy mieć pewności czy nie staniemy się ofiarą wypadku i konieczne będzie skorzystanie z pomocy karetki, SORu, szpitala itd., bądź czy poważnie nie zachorujemy, zaś koszta za takie leczenie, szpital czy karetkę sięgają horrendalnych cen.

Dla zobrazowania: wycięcie wyrostka robaczkowego nieubezpieczona osoba zapłaci prawie 2,5 tys. zł, leczenie złamanej lub zwichniętej nogi pochłonie 4,5 tys. zł. Za wezwanie karetki do poszkodowanego i nieubezpieczonego pacjenta zapłaci on sam.
Stawki są różne - w zależności od miasta.
Za karetkę ze sprzętem specjalistycznym trzeba zapłacić średnio około 400 zł, za karetkę zwykłą około 300 zł.
Do tego należy liczyć koszty pomocy, jaka zostanie udzielona choremu.
Wiele osób też pyta, kto oraz ile zapłaci za karetkę wezwaną do nieubezpieczonego poszkodowanego w wypadku drogowym?
Najczęściej taka pomoc jest bezpłatna, chociaż nie ma reguły. Generalnie jednak pogotowia ratunkowe nie wystawiają rachunków pacjentom poszkodowanym na drodze. Nieubezpieczeni najbardziej boją się nagłych wypadków, kiedy niezbędne okazuje się leczenie szpitalne, ponieważ tam naprawdę trzeba zapłacić za leczenie duże pieniądze.

10. REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY

Rejestracja w urzędzie pracy daje nam możliwość dostępu do usług pośrednictwa pracy (aktualnych ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców), doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz szkoleń. Nakładane są regularne spotkania z Doradcą Zawodowym.
Co jednak w sytuacji, gdy pracujemy na kamerkach internetowych i nie chcemy podejmować dodatkowej pracy?
Zarejestrowany ma prawo nie zgodzić się na podjęcie pracy oferowanej przez PUP. Tyle, że odmowa będzie uznana jedynie w określonych sytuacjach, a powód musi być mocny, np. konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem.
Gdy natomiast bezrobotny twierdzi, że nie pójdzie do pracy „bo nie”, wówczas w konsekwencji może liczyć się z utratą statusu bezrobotnego.
W przypadku pierwszej odmowy zostanie skreślony z rejestru PUP na 4 miesiące (120 dni). Jeżeli jest to druga odmowa, to niejako za karę pozbędzie się tego statusu na 180 dni.
Gdy sytuacja się powtórzy (3. raz lub kolejny), to skreślenie obejmuje 270 dni.
Po upływie tego czasu zainteresowany może „powrócić” do PUP (do połowy 2019 r. w polskim prawie).
Istniał pewien sposób na uniknięcie skreślenia z listy bezrobotnych.
Polegał on na przydziale odpowiedniego profilu bezrobotnego, poddaniu się specjalnemu badaniu, mającemu na celu określenie pewnego rodzaju kategorii i w konsekwencji wybór form pomocy.
To ustalenie profilu pomocy.
Doradca klienta (pracownik urzędu pracy) pytał bezrobotnego o jego sytuację, przede wszystkim zawodową. Odpowiedzi na te pytania pozwalały przypisać danego bezrobotnego do jednego z trzech profilów pomocy.
Kogo system zakwalifikował do pierwszego profilu, temu teoretycznie powinno się najłatwiej pomóc w znalezieniu zatrudnienia, ponieważ są to tzw. osoby aktywne.
Osobom, przydzielonym do trzeciego profilu, tzw. oddalonym od rynku pracy, najtrudniej było pomóc. W efekcie mając przydzielony profil trzeci bardzo łatwo było "uchronić się" przed podjęciem normalnej pracy a nadal posiadało się ubezpieczenie zdrowotne.

Aktualnie jedynym rozwiązaniem jest przyjmowanie ofert pracy, pójście na rozmowę kwalifikacyjną i spróbować się jak najgorzej "sprzedać".
Przykładowo zagranie, że chce się być szczerym i nie wie się czy pracodawcy to będzie przeszkadzać, ale planuje się 5 dzieci, albo jest się podczas starania o dziecko. A jak pomimo to przyjmą to podpisać umowę i na następny dzień złożyć wypowiedzenie i na nowo zarejestrować się w urzędzie, i tak w kółko, licząc się z okresami bez ubezpieczenia. Niestety. 

Komentarze

Anonimowy pisze…
Naprawdę świetnie napisane. Pozdrawiam.

Popularne posty

Showup.tv - zalety i wady.

Jak zacząć zarabiać na czacie erotycznym?